Analýza správania zákazníkov
v reálnom čase

Spoznajte príbeh zákazníka
Logo

Tento zákazník chodí okolo obchodu každý štvrtok.

8h21min Približný
čas prechodu
263x Doterajší
počet prechodov
2 Návštevy obchodu
za týždeň
detegované
mobilné zariadenie
26% okoloidúcich sa dnes
zmenilo na návštevníkov

Táto zákazníčka je lojálna. Navštevuje Vašu prevádzku týždenne.

34r vek
31min priemerný čas
v prevádzke
dĺžka nákupu
4 množstvo položiek
v košíku
26€ priemerná hodnota
nákupu

Dnes je najnavštevovanejšie oddelenie s knihami.

6 ľudí v oddelení
romány
31% úspešnosť
oddelenia
3min18s priemerný čas
v oddelení
14:30 najväčšia návštevnosť
oddelenia
12% návštevníkov sa zmenilo
na platiacich zákazníkov
+4,9% 675 kupujúcich
dnes
92% návštevníkov
dnes nenakúpilo
9h30min najväčší počet
platiacich zákazníkov
7min priemerný čas
strávený v obchode

Spoznajte stratené obchodné príležitosti

Na základe našich unikátnych parametrov je možné identifikovať stratené obchodné príležitosti. Vidieť ich priebeh v čase a prepojiť tieto parametre s výkonom napríklad zamestancov, otváracím časom prevádzky a množstvom ďalších parametrov.

454 nových
zákazníkov
221 lojálnych
zákazníkov
+4,3% 46% žien
-0,7% 54% mužov

Zistite ako často sa zákazníci vracajú, spoznajte ich typológiu a demografiu

Sleduj ako sa ti vyvíja množstvo lojálnych návštevníkov. Ako často sa do prevádzky vracajú, aký je ich pohyb a ktoré dni sú pre nich zaujímavé. Je tento trend pozitívny, alebo tvoja prevádzka oslovuje skôr unikátnych návštevníkov. Pri realizácii zberu údajov za viaceré prevádzky, viete vyhodnotiť prekryv návštev medzi týmito prevádzkami.

+6,1% 7300€ Celkový príjem
dnes
9,30€ Priemerná hodnota
transakcie
3,5ks POČET POLOŽIEK
V KOŠÍKU

Zvýšte obrat, zoptimalizujte zmeny, zvýšte spokojnosť zákazníka.

Počas dňa viete z akéhokoľvek zariadenia sledovať vývoj tržieb a efektivitu predaja. Tieto hodnoty prepojiť s odmeňovaním zamestnancom, optimalizáciou otváracích hodín. Darí sa vám zvyšovať hodnotu priemerného nákupného košíka, alebo naopak vaša prevádzka oslovuje čoraz viac ľudí hľadajúcich drobné predmety rýchleho nákupu.

Reálne výsledky

„Na základe informácií z Pygmalios Analytics plánujeme zmeny a upravujeme výklady v celej sieti pobočiek Mango na Slovensku.“