Analýza správania zákazníkov
v reálnom čase

Spoznajte príbeh zákazníka
Logo

Tento zákazník chodí okolo obchodu každý štvrtok.

8h21min Približný
čas prechodu
263x Doterajší
počet prechodov
2 Návštevy obchodu
za týždeň
detegované
mobilné zariadenie
26% okoloidúcich sa dnes
zmenilo na návštevníkov

Táto zákazníčka je lojálna. Navštevuje vašu prevádzku týždenne.

34r vek
31min priemerný čas
v prevádzke
dĺžka nákupu
4 množstvo položiek
v košíku
26€ priemerná hodnota
nákupu

Dnes je najnavštevovanejšie oddelenie s knihami.

6 ľudí v oddelení
romány
31% úspešnosť
oddelenia
3min18s priemerný čas
v oddelení
14:30 najväčšia návštevnosť
oddelenia
12% návštevníkov sa zmenilo
na platiacich zákazníkov
+4,9% 675 kupujúcich
dnes
92% návštevníkov
dnes nenakúpilo
9h30min najväčší počet
platiacich zákazníkov
7min priemerný čas
strávený v obchode

Spoznajte stratené obchodné príležitosti

Na základe našich unikátnych parametrov je možné identifikovať stratené obchodné príležitosti, vidieť ich priebeh v čase a prepojiť tieto ukazovatele napríklad s výkonom zamestancov, s otváracím časom prevádzky a množstvom ďalších parametrov.

454 nových
zákazníkov
221 lojálnych
zákazníkov
+4,3% 46% žien
-0,7% 54% mužov

Zistite, ako často sa zákazníci vracajú, spoznajte ich typológiu a demografiu

Sledujte, ako sa vám vyvíja množstvo lojálnych návštevníkov. Ako často sa do prevádzky vracajú, aký je ich pohyb a ktoré dni sú pre nich zaujímavé? Je tento trend pozitívny, alebo vaša prevádzka oslovuje skôr unikátnych návštevníkov? Pri realizácii zberu údajov za viaceré prevádzky viete vyhodnotiť, ako často zákazníci prechádzajú z jednej vašej prevádzky do druhej.

+6,1% 7300€ Celkový príjem
dnes
9,30€ Priemerná hodnota
transakcie
3,5ks POČET POLOŽIEK
V KOŠÍKU

Zvýšte obrat, zoptimalizujte zmeny, zvýšte spokojnosť zákazníka.

Počas dňa viete z akéhokoľvek zariadenia sledovať vývoj tržieb a efektivitu predaja. Tieto hodnoty dokážete prepojiť s odmeňovaním zamestnancov a s optimalizáciou otváracích hodín. Darí sa vám zvyšovať hodnotu priemerného nákupného košíka, alebo naopak vaša prevádzka oslovuje čoraz viac ľudí hľadajúcich drobné predmety rýchleho nákupu?

Reálne výsledky

„Na základe informácií z Pygmalios Analytics plánujeme zmeny a upravujeme výklady v celej sieti pobočiek Mango na Slovensku.“