Careers

Full-Stack Javascript Engineer

Do nášho tímu hľadáme fullstack JavaScript programátora.

more

DevOps Engineer

Potrebujeme zanieteného Linuxáka s vrúcnym vzťahom ku cloudovým službám.

more

Data Science Engineer

Dát máme mnoho, poď sa s nimi hrať. Neboj sa navrhnúť vlastnú predstavu.

more

Spark Engineer

Spracovanie dát je srdcom našej infraštuktúry. Scala, Spark a Akka sú naše hobby.

more

Internship

Marketing Assistant

Customer Success Assistant

Technical Assistant

Sales Assistant

Let’s talk!

Nothing for you?

Name Your Role

Don't see any opportunity on our list? Tell us about yourself and your dream position and we'll be in touch with you.

name your role