Váš obchod bude skvělé místo

Věříme, že všechno, co je možné změřit, jde vylepšovat. S námi dokážete zjistit, kdy potřebujete víc zaměstnanců na prodejně a tím můžete například zkrátit dobu čekání nakupujících před pokladnami a obsloužit více zákazníků.

Myšlenka

Po poptávce dvou klientů vzniká první myšlenka převést online webové analytiky do fyzického světa maloobchodu.

Sep

Nápad roka

V národní soutěži získal Pygmalios prvenství z mezi 430 konkurenčními nápady.

Nov

První silné značky

Dokázali jsme dodat online analytiky do kamenných prodejen. První instalace senzorů začala pomáhat zlepšovat služby takových značek jako jsou Mango, DM drogerie nebo BMW.

Sep

Retail Summit

Pygmalios je spolu s Cisco platinovým partnerem na největší maloobchodní konferenci v regionu. In-store analytika a IoT jsou hlavním tématem Retail Summitu 2017.

Jan

Tým pro zákaznický úspěch

Vytvořili jsme tým customer success, který pomáhá naším klientům pochopit a najít business hodnotu v analýze chování zákazníků.

Feb

Euroshop 2017

Prezentujeme na největší maloobchodní výstavě Euroshop 2017. Představujeme tu také nový modul Demographics.

Apr

Zlepšujeme výkon prodejen

Pygmalios zvyšuje obrat prodejen v průměru o 5%

Aug

Rosteme vážně rychle

Pygmalios se stal řešením pro více než 400 provozů. Pomáháme víc jako top 10 maloobchodním hráčům v segmentu FMCG, módě, bankovnictví, telekomunikaci a služeb v EU.

Nov

EuroCIS 2018, Dusseldorf

Prezentujeme naše technologie na nejvýznamnějších akcích v Evropě klíčovým hráčům maloobchodu.

Mar

Ronny Max přijala naše pozvání

Pro naše klienty jsme vytvořili jedinečnou příležitost sejít se osobně se známou odbornicí ze Stanford University a zakladatelkou Behavioral Analytic Academy.

Apr

,,Spolu s obchodníky vytváříme pro Vás co nelepší možný zážitek z nakupování s vysokým důrazem na ochranu Vašeho soukromí, které je pro Pygmalios hlavní prioritou."

Tým Pygmalios

Sensors

Senzory

Všechny senzory rozlišují jen takové detaily, které jsou nutné pro statistiku a nikdy nevytváříme osobní profil návštěvníka.

Secured cloud

Zabezpečený cloud

Všechny data se vyhodnocují na zabezpečeném cloudu, kde jsou zpracované do anonymní statistiky, která slouží obchodníkovi pro zlepšení jeho služeb.

Deleting Source Data

Vymazání zdrojových dat

Zdrojová data se nespojují s žádnou jinou databází a jsou okamžitě po zpracování vymazána.

Only Trusted

Důvěryhodný operátor

Naše procesy jsou nastavené tak, aby s daty mohla manipulovat jen oprávněná osoba kontrolovaná interními předpisy a etickým kodexem.

Personalizované nakupování

V Pygmaliosu pomáháme obchodníkům vytvářet pro své zákazníky příjemný a individuální zážitek z nakupování. Díky inteligentním senzorům a sofistikovaným algoritmem vyhodnocujeme množství aspektů chování zákazníků, například v jakých časech navštěvují zákazníci provoz, jaké je jejich demografické složení, loajalita anebo jaký čas stráví nakupováním.

Senzory

Naše senzory rozpoznávají jen takové detaily, které by dokázal rozpoznat i člověk stojící fyzicky na provozu (například prodavač) a jen do míry nutné pro vyhodnocení statistických ukazatelů. Našim cílem není vytvářet osobní profil návštěvníka přes jeho osobní údaje.

 

 

Anonymní údaje

Nasbíraná data vyhodnocujeme strojově a ve výsledku získáváme anonymní statistické ukazatele, kterými jsou průměrná zalidněnost provozu v dané hodiny a dny, průměrný čas návštěv, anebo oblíbené trasy zákazníků. Údaje vyhodnocujeme s cílem pomoci obchodníkovi zlepšit svoje služby přes pochopení chování svých zákazníků.

Zdrojová data se nespojují s žádnou jinou databází a jsou okamžitě po zpracování vymazána.

V souladu s legislativou

Aktuálně v rámci trhu EU vstupují do platnosti nové pravidla o ochraně osobních údajů, soukromí a elektronické komunikaci (např. General Data Protection Regulation, nebo ePrivacy Regulation). Pygmalios tyto pravidla a diskuzi o jejich aplikační praxi pozorně sleduje a svoje služby podřizuje požadavkům z nich vyplývajícím.

Etické principy

V Pygmaliosu citlivě vnímáme etický rozměr našich řešení v souvislosti s používáním in-store analytik, i v souvislosti s dopadem moderních technologií na společnost. Snažíme se o to, aby námi vyvíjené technologie splňovaly nejen platné legislativní rámce, ale i všeobecně akceptovaly morální a společenské hodnoty. Chceme přispívat do diskuze o etnických hranicích digitálních technologií a edukovat naše zaměstnance, partnery a veřejnost. Hlásíme se k aktuálním trendům, které na poli etiky technologie a designu určují odbornou diskuzi na téma hodnotového designu, zodpovědného přístupu k inovacím a digitální etiky, jakými jsou např. Value Sensitive Design, Responsible Innovation a Digital Ethics.

Férový přístup

Záleží nám na férovém a otevřeném přístupu a na informovanosti našich klientů s cílem umožnit jim takové rozhodnutí, které bude směřovat k lepšímu zákaznickému zážitku.

Chcete vědět víc?

Jestli máte jakékoliv otázky na téma ochrany osobních údajů kontaktujte nás na info@pygmalios.com.

Víme, je to kouzelné. Chcete se dozvědět více?

Chci demo