Regulácia zákazníkov: Real Time Store Occupancy Management 2020-09-30T15:28:45+00:00

Čo je to Real-time Store Occupancy Management?

Efektívny systém na reguláciu toku zákazníkov a podporný nástroj pre bezpečnosť prevádzok a zákazníkov v reálnom čase

Pygmalios real-time manažment bol vyvinutý na pomoc pri doržiavaní nariadených hygienických noriem počas epidémie COVID-19. Presné senzory, nainštalované pri vchode do prevádzky, dokážu čiastočne nahradiť prítomnosť živého pracovníka. Vďaka nim môže systém regulovať a obmedziť počet návštevníkov vstupujúcich do prevádzky.

Ako to funguje?

Benefity nových nástrojov počas epidémie COVID-19

 • Automatické regulovanie toku zákazníkov
 • Upozornenie na prekročenie povoleného počtu
  zákazníkov na prevádzke
 • Reporty zobrazujúce problémové hodiny počas dňa
 • Live reporty návštevnosti v reálnom čase pre verejnosť
  zákazníkov na prevádzke

Pygmalios Traffic Lights

Regulácia toku zákazníkov prostredníctvom vizuálnej signalizácie

Základné funkcie Pygmalios Traffic Lights:

 • Nástroj reguluje tok zákazníkov prostredníctvom jednoduchej vizuálnej signalizácie
 • zelená farba – signalizuje, že počet ľudí v prevádzke neprekročil limit,
 • červená farba – signalizuje dosiahnutý maximálny počet osôb.
 • V prípade prekročenia limitu zaľudnenosti prevádzky systém automaticky notifikuje určeného zamestnanca.

Máte záujem o detailnejšie informácie?

Kontaktujte ma

Pozrite si demo Pygmalios Traffic Lights naživo

Vyskúšať demo

Pygmalios Live

Živé reporty zobrazujúce zaľudnenosť prevádzky v reálnom čase.

Reporty vám v reálnom čase poskytnú informáciu o zaľudnenosti prevádzky a jej vývoja počas dňa. Vďaka tomu môžete monitorovať a riadiť nadmernú hustotu zákazníkov v prevádzke. Nižšia hustota zákazníkov a obmedzenie blízkeho kontaktu výrazne ovplyvňujú prenos vírusu v uzavretom priestore a zvyšujú bezpečnosť prevádzky.

Základné funkcie Pygmalios Live

 • Dashboard, indikujúci aktuálny stav v prevádzke a denný trend z pohľadu zaľudnenosti,
 • zobrazuje upozornenia (červená farba), ak prevádzka porušila nariadenie. Konkrétne parametre týchto nariadení si môžete nastaviť sami,
 • možnosť online zobrazovania pre verejnosť.

Pozrite si demo Pygmalios Live naživo

Vyskúšať demo

Ako fungujú Pygmalios nástroje?

Systém Real-Time Store Occupancy Management funguje jednoducho a efektívne.

 • Do vchodu prevádzky nainštalujeme rýchlo a jednoducho senzor, 
 • senzor anonymne a presne počíta prichádzajúcich a odchádzajúcich návštevníkov, 
 • v reálnom čase prepočíta zaľudnenie prevádzky, 
 • na základe veľkosti nákupnej plochy a nariadenia o maximálnom počte zákazníkov vypočítame optimálnu zaľudnenosť,
 • voľná kapacita je komunikovaná zákazníkom prostredníctvom vizuálnej signalizácie pred vchodom, 
 • prehľad o aktuálnej zaľudnenosti je k dispozícii zamestnancom prostredníctvom live dashboardu.

Zaujali vás naše riešenia pre vaše obchodné prevádzky?

Mám záujem