21 marca 2019

Úspech kamenných predajní závisí aj od spokojnosti zamestnancov

Popri snahe obchodníkov o maximalizáciu zisku sa často zabúda na jeden dôležitý faktor, ktorý má v procese dosahovania tohto cieľa veľmi silný vplyv.

V časoch, kedy sa mnoho retailových predajcov obáva často prehnaných a zveličených scenárov o akejsi apokalypse kamenných predajní, je úplne na mieste klásť si otázku – čo spraviť, aby k tomu v konkrétnom prípade nedošlo.

Potenciálne riešenie sa líši od predajne k predajni – každá z nich môže čeliť diametrálne odlišným výzvam. Či už sa jedná o katastrofálne zvládnutý manažment predajne, nulovú inovatívnosť, zle nastavenú cenovú politiku, alebo jav vychádzajúci z externého prostredia ako napríklad znížený dopyt po daných výrobkoch.

Prirodzenej miere takzvaných „trhových čistiek“ sa zabrániť nedá. Na trhu bude vždy dochádzať k situáciám, kedy budú musieť niektorí obchodníci ukončiť činnosť. Svet je v pohybe, konkurencia nespí a preferencie zákazníkov sa neustále menia. Tí ktorí sa stihnú prispôsobiť prežijú, ostatní nie. V Pygmaliose sa snažíme „retailerom“ pomáhať na trhu prežiť a prostredníctvom našej in-store analytiky zabezpečiť nemalú konkurenčnú výhodu, ktorá sa premieta do veľmi pozitívnych výsledkov.

Dokážeme obchodníkom pomôcť rapídne zvýšiť efektívnosť marketingových kampaní, zamedziť dlhým čakacím radám pri pokladniach, navrhnúť optimálne rozloženie tovaru na predajni kvôli zabezpečeniu plynulej priechodnosti aj počas špičiek, zoptimalizovať otváracie hodiny, či lepšie nastaviť pracovné zmeny.

Naši experti už prostredníctvom zberu dát, ich analýze a následnej implementácii v podobe personalizovaných riešení pomohli množstvu našich zákazníkov výrazne zvýšiť predaje a zoptimalizovať chod prevádzky.

Tieto technikality sú pre každého „retailera“ nesmierne dôležité, nie je to však všetko. Úroveň zákazníckeho servisu je pre množstvo zákazníkov dôležitejšia ako túžba za každú cenu nakúpiť lacno. Aj napriek komfortu, ktorý nám priniesol masívny rozmach internetového nakupovania, čaro nákupu v kamennej predajni nezmizlo, práve naopak. Ľuďom pri nakupovaní cez internet chýba možnosť sociálnej interakcie, osobného kontaktu s predajcom/asistentom. Práve zamestnanci sú tí, od ktorých závisí táto pridaná hodnota.

Tento potenciál majú obchodníci možnosť využiť naplno, alebo ho úplne premárniť. Fluktuácia zamestnancov v retail sektore je aj po odmyslení si faktorov ako sú napríklad tzv. „nákupné sezóny“ veľmi vysoká. Medzi hlavné dôvody častokrát patrí nízke platové ohodnotenie, privysoké nároky (tlak na plnenie kvót predaja) či nedostatok edukačných iniciatív zo strany zamestnávateľa. Generalizovať sa v tomto prípade nedá a je na mieste podotknúť, že existuje množstvo malých prevádzok, ktoré si jednoducho nemôžu dovoliť výraznejšie zlepšiť platové podmienky. Avšak v mnohých prípadoch obchodníci v snahe o zníženie nákladov pozerajú na zamestnancov, ako na tých posledných.

Spokojný zamestnanec – či už sa jedná o predavačku pri pokladni, asistenta predaja elektroniky alebo skladníka, je jedným z kľúčov k prosperite podniku.

Umenie skvelého zákazníckeho servisu stojí a padá na spokojných zamestnancoch. Spokojní a lojálni zamestnanci dokážu zákazníkovi z obyčajného nákupu spraviť zážitok. Zážitok, ktorý mu pri nákupe cez e-shop chýba a kvôli ktorému je ochotný prísť do kamennej predajne.


Prečítajte si aj:

Technológiu Smart Checkout čaká svetlá budúcnosť, tvrdí štúdia

Tommy Hilfiger prichádza s vlastným smart oblečením

Similar Articles