15 mája 2020

Veľká noc 2020: Druhé Vianoce sa tentokrát nekonali.

Veľká noc 2020: Druhé Vianoce sa tentokrát nekonali.

Veľkonočné sviatky len nedávno skončili a vôbec neboli také, ako sme si predstavovali. Koronavírus zasiahol do životov nielen bežných ľudí, ale aj retailerov. Porovnali sme tohtoročnú návštevnosť jednotlivých prevádzok pred a počas Veľkej noci s rovnakým obdobím roku 2019. Prečítajte si, na čo sme prišli.

Pokojné sviatky v kamennom retaile

Z hľadiska návštevnosti sme analyzovali obdobie 2 týždňov pred Veľkou nocou a rovnaké obdobie po nej. Keďže aktuálne sú prevádzky v nedeľu zatvorené, tieto dni sme z analýzy vynechali. Oproti minulému roku klesol celkový denný počet návštev v sledovaných prevádzkach v priemere na polovicu. Predajne potravín zaznamenali tretinový pokles návštev, drogérie dokonca viac ako polovičný.

V grafe môžeme sledovať priemernú dennú návštevnosť počas veľkonočného obdobia (Veľký piatok je na čísle 2/5). Vidíme, že denná návštevnosť v roku 2020 (modrá farba) je oproti roku 2019 (modrá farba) výrazne nižšia. V roku 2019 sa jednotlivé dni v týždni viditeľne líšili počtom návštevníkov. V roku 2020 nie sú tieto rozdiely (až na veľkonočný pondelok) počas jednotlivých dni až tak badateľné.

 

Graf: Priemerná denná návštevnosť vo veľkonočnom období.

Pokojné sviatky v kamennom retaile

Rozloženie návštevnosti počas týždňa sa oproti roku 2019 zmenilo. Veľkonočné obdobie 2020 je poznačené zmenou na konci týždňa, kedy po zatvorení prevádzok v nedeľu došlo v drogériách k oslabeniu návštev aj v sobotu. Sledované soboty majú najväčší prepad návštevnosti zo všetkých dní v týždni. Priemerná návštevnosť v drogériách počas sobôt klesla oproti roku 2019 až o 65 %.

Najciteľnejší pokles návštev v medziročnom porovnaní sme zachytili počas veľkonočnej soboty. Prevádzky v tento deň navštívilo až o 59 % menej návštevníkov ako v rovnaký deň roku 2019. V potravinách tento pokles nebol tak citeľný, návštevnosť klesla o 38 %.

V roku 2019 bola veľkonočná sobota v drogériách tretím najsilnejším dňom veľkonočného obdobia (ak rátame dva týždne pred aj po Veľkej noci). V roku 2020 bola však veľkonočná  sobota najmenej navštevovaným dňom za celé toto obdobie.

Graf: Na grafe je viditeľný prepad návštevnosti v sledované soboty oproti roku 2019. Vidíme aj najväčší prepad veľkonočnej soboty, ktorá bola v roku 2019 druhým najsilnejším dňom veľkonočných sviatkov.

Druhé Vianoce sa nekonali

Vo veľkonočnom období 2020 bol týždeň pred Veľkou nocou (vrátane Veľkého piatku) najslabší z celého veľkonočného obdobia z pohľadu návštevnosti. Naopak, v roku 2019 tento týždeň dosahoval najvyšší denný priemer návštev. Dosiahol aj najvyššiu celkovú týždňovú návštevnosť napriek tomu, že v piatok a v nedeľu boli sviatky.

Je samozrejmé, že pod tak výrazné prepady sa podpísali aj obmedzenia spojené s pandémiou. Po Vianociach mal byť práve tento týždeň druhý najsilnejší v roku (podobne, ako to bolo v roku 2019), bol však v aktuálnom období len priemerný. Aj v potravinach sme zaznamenali najciteľnejší pokles návštev počas tohto týždňa (pokles o 34 % oproti roku 2019).

Zákazníci sa pomaly vracajú

Napriek netypicky slabým sviatkom môžeme v ďalších týždňoch po Veľkej noci pozorovať zaujímavý trend nárastu návštev. V prvom týždni po sviatkoch (vrátane Veľkonočného pondelku) klesli návštevy už len o 29 % a v tom nasledujúcom len o 20 % oproti minulému roku.

Vyššia návštevnosť v tomto období je následkom uvoľňovania obmedzení, ale aj častejšieho nakupovania. Zvýšil sa totiž počet opakovaných návštev obchodov s potravinami počas jedného týždňa. Počet ľudí, ktorí prišli do obchodu 2x v jednom týždni, vzrástol o 5 %. V prípade návštevníkov, ktorí počas jedného týždňa zavítali do obchodu 3 krát a viac, to bol až 25 % nárast.

Návštevníkov neprilákali ani otvorené predajne v OC

Zaujímavú situáciu môžeme vidieť aj v prevádzkach v obchodných centrách. Tam došlo k najvýraznejším prepadom návštev. Môžu za to aj nariadenia o uzavretí väčšiny prevádzok OC. Otvoreným prevádzkam klesli návštevnosti o dve tretiny oproti roku 2019. Keď porovnáme veľkonočné soboty v minulom a v tomto roku, v roku 2020 navštívila prevádzky v OC iba štvrtina zákazníkov.

Bratislavu predsviatková hystéria obišla

V prevádzkach v Bratislave vidíme zmeny nákupného správania pri nákupoch na poslednú chvíľu. Týmto správaním bol tradične poznačený štvrtok pred sviatkami, kedy si mnohí zákazníci prišli ešte doplniť zásoby.

V tento deň sme zvyčajne v obchodoch zaznamenali o 20 % viac návštevníkov oproti dennému priemeru všetkých predchádzajúcich troch pracovných dní. V roku 2020 bol však štvrtok pred Veľkou nocou vôbec najslabším dňom. K zásobovaniu bratislavských domácností na poslednú chvíľu tak v tomto roku nedošlo.

Vytvorené v spolupráci s analytickým tímom oddelenia Customer Success spoločnosti Pygmalios s.r.o.

0 Shares

Similar Articles