Váš obchod bude skvelé miesto

Veríme, že všetko čo možno merať, možno aj vylepšovať. S nami dokážete zistiť, kedy potrebujete viac zamestnancov na predajni, a tým môžete napríklad skrátiť dobu čakania nakupujúcich pred pokladnicami a obslúžiť viac zákazníkov.

Idea

Po dopyte dvoch klientov vzniká prvá myšlienka preniesť online webové analytiky do fyzického sveta retailu.

Sep

Nápad roka

V národnej súťaži získal Pygmalios prvenstvo z pomedzi 430 konkurenčných nápadov.

Nov

Prvé silné značky

Dokázali sme dodať online analytiky do kamenných predajní. Prvé inštalácie senzorov začali pomáhať zlepšovať služby takých značiek ako Mango, DM alebo BMW.

Sep

Retail Summit

Pygmalios je spolu s Cisco platinovým partnerom na najväčšej retail konferencii v regióne. In-store analytika a IoT sú hlavnou témou Retail Summitu 2017.

Jan

Customer Success

Vytvoril sme tím Customer success, ktorý pomáha našim klientom pochopiť a nájsť business hodnotu v analýze správania zákazníkov.

Feb

Euroshop 2017

Prezentujeme na najväčšej retailovej výstave Euroshop 2017. Predstavujeme tu tiež nový modul Demographics.

Apr

Zlepšujeme výkonnosť predajní

Pygmalios zvyšuje obrat predajne v priemere o 5%.

Aug

Rastieme naozaj rýchlo

Pygmalios sa stal riešením pre viac ako 400 prevádzok. Pomáhame viac ako 10 top retailovým hráčom v segmente FMCG, fashion, bankovníctva, telekomunikácii a služieb v EÚ.

Nov

EuroCIS 2018, Dusseldorf

Prezentujeme naše technológie na najvýznamnejšom podujatí v Európe kľúčovým hráčom v retaili.

Mar

Ronny Max prijala naše pozvanie

Pre našich klientov sme vytvorili jedinečnú príležitosť stretnúť sa osobne so známou odborníčkou zo Stanford University a zakladateľkou Behavioral Analytic Academy.

Apr

"Spolu s obchodníkmi vytvárame pre Vás čo najlepší možný zážitok z nakupovania s vysokým dôrazom na ochranu Vášho súkromia, ktoré je pre Pygmalios hlavnou prioritou."

Tím Pygmalios

Sensors

Senzory

Všetky senzory rozlišujú iba tie detaily, ktoré sú nevyhnutné pre štatistiku a nikdy nevytvárame osobný profil návštevníka.

Secured cloud

Zabezpečený cloud

Všetky dáta sa vyhodnocujú na zabezpečenom cloude, kde sú spracované do anonymnej štatistiky, ktorá slúži obchodníkovi na zlepšenie svojich služieb.

Deleting Source Data

Vymazanie zdrojových dát

Zdrojové dáta sa nespájajú so žiadnou inou databázou a sú okamžite po spracovaní vymazané.

Only Trusted

Len dôveryhodný

Naše procesy sú nastavené tak, aby s dátami mohol manipulovať iba oprávnená osoba kontrolovaná internými predpismi a etickým kódexom.

Personalizované nakupovanie

V Pygmaliose pomáhame obchodníkom vytvárať pre svojich zákazníkov príjemný a individualizovaný zážitok z nakupovania.  Vďaka inteligentným senzorom a sofistikovaným algoritmom vyhodnocujeme množstvo aspektov správania zázkaníkov, napríklad v akých časoch navštevujú zázkazníci prevádzku, aké je ich demografické zloženie, lojalita, alebo aký čas na prevádzke strávia.

Senzory

Naše senzory rozpoznávajú len také detaily, ktoré by dokázal rozpoznať aj človek stojaci fyzicky na prevádzke (napríklad predavač) a len do miery nevyhnutnej pre vyhodnotenie štatistických ukazovateľov. Našim cieľom nie je vytvárať osobný profil návštevníka cez jeho osobné údaje.

 

 

Anonymné údaje

Nazbierané dáta vyhodnocujeme strojovo a vo výsledku získavame anonymné štatistické ukazovatele (metriky), akými sú priemerná zaľudnenosť prevádzky v dané hodiny a dni, priemerný čas návštev, alebo obľúbené trasy zákazníkov. Údaje vyhodnocujeme s cieľom pomôcť obchodníkovi zlepšiť svoje služby cez pochopenie správania svojich zázkaníkov.

Nazbierané zdrojové dáta sa nespájajú so žiadnou inou databázou a po štatistickom vyhodnotení ich vymažeme. Používatelia majú prístup len k agregovaným dátam za vybrané sledované obdobia. A keďže ochrana osobných údajov patrí medzi naše priority, sú naše interné procesy nastavené tak, aby s dátami mohol manipulovať iba počítač prípadne oprávnená osoba.

V súlade s legislatívou

Aktuálne v rámci trhu EÚ vstupujú do platnosti nové pravidlá o ochrane osobných údajov, súkromia a elektronickej komunikácii (napr. General Data Protection Regulation, alebo ePrivacy Regulation). Pygmalios tieto pravidlá a diskusiu o ich aplikačnej praxi pozorne sleduje a svoje služby podriaďuje požiadavkám z nich vyplývajúcim.

Etické princípy

V Pygmaliose citlivo vnímame etický rozmer našich riešení v súvislosti s používaním in-store analytík, ako aj v súvislosti s dopadom moderných technológií na spoločnosť. Snažíme sa o to, aby nami vyvíjané technológie reflektovali nielen platné legisatívne rámce, ale aj všeobecne akceptované morálne a spoločenské hodnoty. Chceme prispievať do diskusie o etických hraniciach digitálnych technológií a edukovať našich zamestnancov, partnerov a verejnosť. Hlásime sa k aktuálnym trendom, ktoré na poli etiky technológii a dizajnu určujú odbornú diskusiu na tému hodnotového dizajnu, zodpovedného prístupu k inováciám a digitálnej etiky, akými sú napr. Value Sensitive Design, Responsible Innovation a Digital Ethics.

Férový prístup

Záleží nám na férovom a otvorenom prístupe a na informovanosti našich klientov s cieľom umožniiť im robiť také rozhodnutia, ktoré budú smerovať k lepšiemu zákazníckemu zážitku.

Chcete vedieť viac?

Ak máte akékoľvek otázky téme ochrany osobných údajov kontaktujte nás na moc.s1618229986oilam1618229986gyp@o1618229986fni1618229986.

Vieme, je to čarovné. Chcete sa dozvedieť viac?

Chcem demo