Traffic

Pokročilá analytika návštevnosti na základe analýzy WiFi signálov pochádzajúcich z mobilných telefónov a optických senzorov. Kombináciou týchto zdrojov získame presný obraz o zaľudnenosti predajne, celkovom potenciáli lokality a základnom profile zákazníka.

Chcem demo

Presná návštevnosť a zaľudnenosť predajne

Počet zákazníkov v okolí predajne

Konverzia výkladu

Nový vs. vracajúci sa návštevník

Frekvencia návštev a priemerný čas v predajni

Cross-Shopping

Otázky, na ktoré

Traffic pozná odpoveď

Mám správne nastavené otváracie hodiny podľa počtu okoloidúcich počas dňa?

Aj po zatvorení obchodu je pohyb pred predajňou značný. Predĺžením otváracích hodín získame dodatočné obchodné príležitosti.

Mám dostatočný počet zamestnancov voči aktuálnemu počtu zákazníkov na prevádzke?

Okolo obeda zamestnanci nedokážu naplno obslúžiť všetkých zákazníkov.

Pomohla mi kampaň získať viac zákazníkov? Koľko nových zákazníkov prišlo do obchodu?

Po spustení kampane sa zvýšil počet zákazníkov v priebehu troch týždňov o 15%, pričom prírastok nových zákazníkov bol 30%.

  Show more questions
  Neustále hľadáme možnosti skvalitnenia služieb, zabezpečenia pohodlného nákupu v príjemnom modernom prostredí a služba spoločnosti Pygmalios napomáha uvedené riešiť a aplikovať. Ľubomír Franta
  Spočiatku sme neverili, že analýza zákazníckeho správania na pobočkách nám dokáže priniesť výraznejšiu hodnotu. Vďaka Pygmalios-u a aktívnej interpretácii dát sme však zostali milo prekvapení. Podarilo sa nám nájsť skryté obchodné príležitosti a zlepšiť zákaznícky zážitok. Peter Sokol
  Vaše dáta ma napĺňajú optimizmom. Miloš Hrbatý
  Na základe informácií z Pygmalios analytics plánujeme zmeny a upravujeme výklady v celej siet pobočiek mango na Slovensku
  Myslím si, že prezentace rozhodně naplnila jak slíbenou agendu, tak i očekávání, se kterým jsme ji domlouvali – a konkrétní ukázky toho, „jak a co“ srovnávat a vyhledávat v online analytice třeba pro mne osobně rozhodně inspirativní byly.”
  Chcem vedieť viac

  Pygmalios Analytics Moduly

  Vieme, je to čarovné. Chcete sa dozvedieť viac?

  Chcem demo

  Tým, že vidíme ktoré časti predajne zákazníci intuitívne preferujú, dokážeme lepšie nasadiť personál a tým zlepšovať naše služby.

  Jana Karasová

   Chcem demo